Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2013

1 2 3 4 5


Konference a připomenutí objevení Země Františka Josefa v letech 1872-1874.

Žadatel: Česko-norské forum (www.cz-forum.no)

Pět v Norsku registrovaných krajanských spolků společně s městem Vardø a Voronin Arctic Marine Institute z Archangelska si připomene 140 výročí objevení Země Františka Josefa rakousko-uherskou výpravou v roce 1873.

Cílem je objasnit norsko-ruskou arktickou historii v širších evropských a historických souvislostech. Tímto projektem propojíme aktéry z polárních oblastí Norska a Ruska, výzkumníky i potomky účastníků výpravy k vzájemnému poznání a budoucí spolupráci.

Naší ideou je shromáždit výzkumná pracoviště a potomky ůčastníků výpravy z let 1872-1874 (jeden účastník z každé rodiny), abychom si připomenuli počin, který umístil Zemi Františka Josefa na mapu polárních oblastí. K události dojde v Norsku, které bylo jak výchozím místem (Tromsø) tak místem návratu výpravy (Vardø). Samotná výprava sestávala z 24 osob z tehdejší rakousko-uherské monarchie, dnešního Rakouska, Maďarska, Chorvatska, České republiky (5 účastníků) a navíc z Itálie a Norska. Výprava prožila dramatické události a po dvouletém boji o přežití v lední pustině byli účastníci zachránění ruskou rybářskou lodí, proto je přirozené, že také potomek kapitána lodi je mezi shromážděnými.

Od Nadace Solgløtt žádáme příspěvek na výrobu pamětní desky a tisk brožůrek. Deska má rozměry 120 x 60 cm a je 5 mm silná. Je vyrobena z nerezové oceli (trvanlivost 1000 let) a jsou na ní vyznačena jména všech účastníků výpravy a to tak, že písmena jsou do desky vyryta vodním pramínkem pod vysokýmm tlakem. Uprostřed desky bude vyříznutý obdélník, do kterého se upevní bronzová plaketa vytvořená maďarským sochařem z Budapešti. Plaketa bude kopií mapy nakreslené Juliem Payersem (z Teplic), s vyznačenými strategickými místy Teplitzer Sund, Kap Wien, Kap Buda Pest, Kap Fiume a Kap Triest (viz vyobrazení hotové desky níže). Pamětní deska bude předána během slavnostní mše v kostele ve Vardø 3.září. Podle dohody s komunou bude potom deska umístěna na stěně uvnitř nové víceúčelové haly ve Vardø.

Trvání projektu: září 2013
Celkový rozpočet: 25 500 NOK
Příspěvek nadace: 10 000 NOK

Franz-Josef-land-1

Franz-Josef-land-2

Franz-Josef-land-3