Nadace Solgløtt

Závěrečná zpráva

 1. Název projektu
 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna)
 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa)
 4. Kontaktní e-mail
 5. Trvání projektu (celkové), zpráva za období
 6. Cíl projektu
 7. Náplň projektu (min. 250 slov)
 8. Výsledky projektu
 9. Odkazy na relevantní webové stránky, pokud existují
 10. Obrazový materiál, pokud existuje
 11. Přílohy
 12. Datum podání zprávy
 13. Kdo zprávu podává (podpis)