Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2017

1


Výstava "Neviditelný most", Milada Blekastad 1917–2003

Žadatel: Hana Kendíková, Elg, z.s.

Dne 07.01.2017 by se Milada Blekastad, norská překladatelka, spisovatelka, literární historička a akademička českého původu a aktivní kulturní zprostředkovatelka mezi Norskem a Českou republikou, dožila 100 let. U příležitosti 100. výročí byl v nakladatelství Elg navržen projekt s názvem Milada Blekastad - Neviditelný most mezi Českem a Norskem, který by připomenul Miladu Blekastad a představil ji českému a norskému publiku. Součástí projektu bude putovní výstava (plánované otevření v září 2017), následovaná monografií o Miladě Blekastad, kterou připraví Karolína Stehlíková a Eva Spira (listopad 2017). V závěrečné fázi oslav výročí uspořádá ELG ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně mezioborovou konferenci v roce 2018.

Význam Milady Blekastad pro norsko-české kulturní vztahy byl podstatný a ačkoli ona sama vnímala svou roli jako nedůležitou, budeme ji prezentovat jako mnohostrannou osobnost s rozsáhlým dílem, kterou bezpochyby byla. Doufáme, že jak kniha, tak i výstava, budou přijaty širolým publikem, takže zásluhy Milady Blekastad nebudou zapomenuty. V souvislosti s norskou výstavou očekáváme řadu dodatečných nákladů, které nám, doufáme, pomůže pokrýt vaše nadace.

12 - 18 měsíců (září 2017 - únor 2019)
Celkový rozpočet: 75 300 CZK
Příspěvek nadace: 12 500 NOK

Blekastad