Norsko-česká klávesnice

Klávesnici, která umožní psaní jak norských tak i českých textů, lze vytvořit v zásadě dvěma způsoby - podle toho, který jazyk se vezme jako výchozí. Dá se ale předpokládat, že Čechů užívajících norskou klávesnici je mnohem více než Norů užívajících českou. Proto presentovaná klávesnice funguje v principu stejně jako norská, vyjma toho, že umožňuje psaní českých písmen s diakritikou ze stejných posic jako na české klávesnici. Všechna ostatní písmena i zvláštní znaky jsou tam, kde se nacházejí na norské klávesnici.

Následující schéma podrobně mapuje výskyt všech písmen a znaků:

keyboard

Z obrázku je patrno, že pomocí jediné klávesy je možné vytvořit až čtyři různé znaky či písmena. Záleží na tom, jestli při stisknutí klávesy je zároveň stisknuta klávesa Shift (lhostejno jestli pravá či levá), klávesa Alt Gr, případně obě dvě anebo žádná z nich.

Který ze znaků se generuje, závisí na tom, v kterém rohu klávesy je znak uveden v horním obrázku. Konkrétně se při stisknutí libovolné klávesy vytvoří:

Totéž se dá na příkladě klávesy s písmenem á graficky vyjádřit takto:

hint

Cena za možnost psát česky i norsky pomocí jediné klávesnice je následující:

Světle šedou barvou jsou v horním schematu vyznačeny pomocné klávesy, které umožňují vytvářet kombinace písmen a diakritických znaků, ať už jde o háčky či čárky či znaménka užívaná v jiných jazycích jako ¨, ~, ^ nebo `, dokonce i ° (poslední dvě z nich jsou na klávesách * respektive _, obojí v Alt Gr módu, ostatní jsou na svém obvyklém místě). Postup je stejný jako na psacím stroji: nejprve se použije pomocná klávesa s diakritikou a vzápětí odpovídající písmeno. Podobně se píšou i versálky s diakritikou, u nich je ale zároveň s písmenem třeba podržet i Shift.

U této klávesnice se jako bonus nabízí použití Alt Gr pro snadné psaní těch českých písmen s diakritikou, která nemají vlastní klávesu, např. Alt Gr spolu s d dá ď, Alt Gr a o dá ó atd.

Instalace a konfigurace

Proces zavádění nové klávesnice sestává ze tří fází:
  1. Nejprve je nutno stáhnout potřebný software do PC, ke stažení je zde. Jedná se o složku s názvem no+cz, nejlépe je umístit ji přímo na plochu.
    Z praktických důvodů se stahuje v komprimované formě jako soubor no+cz.zip. Ten je třeba rozbalit, o to se postará vhodný program, který bývá v systému už předinstalovaný.
  2. Po otevření složky poklepeme na soubor setup.exe, tím se klávesnice přidá k seznamu klávesnic, které již v systému jsou (jako je česká QWERTY klávesnice, norská Bokmål klávesnice atd.) a to pod názvem Norwegian-Czech. (Jakmile je úspěch této operace potvrzen, je možné složku no+cz skartovat, už nebude zapotřebí.)
    Na modernějších systémech (třeba s rozbalovacím programem ZipGenius) se body 1 a 2 dají provést jedinou operací.
  3. Potom už jenom zbývá zvolit klávesnici jako výchozí pro veškeré psaní.
Podrobný instalační návod je tady.