Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2013

1 2 3 4 5


Pomoc s dokončením bytové výstavby.

Žadatel: Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Camphill České Kopisty je domov pro lidi se specifickými potřebami (mentálně postižení), kteří zde přebývají a pracují spolu se svými pomocníky a jejich rodinami. Místo leží asi šedesát kilometrů severozápadně od Prahy v zemědělské usedlosti uprostřed vesnice České Kopisty. Usedlost sestává ze dvou dříve samostatných dvorů ležících těsně u sebe. Oba byly po čtyřicet let součástí JZD a jsou dosud z oné doby zdevastované. Projekt započal před 13ti lety, první obyvatelé se nastěhovali v lednu 2005. Kromě velkého obytného stavení se tam nachází dílenská budova s textilní a keramickou dílnou, skladiště zemědělských výrobků, velká zelinářská zahrada a několik budov, které se budou restaurovat později. Vlastníme 110 měr polností, které slouží k pěstování zeleniny (50 měr), zbytek je v současnosti propachtovaný. Napřesrok převezmeme celou rozlohu.

Popis projektu:

Půda nad dílnou s novým přístavkem bude sloužit k bydlení. Hrubá výměra půdy s přístavkem je asi 220 m2. Počítá se se čtyřmi místnostmi pro nové uživatele s koupelnou a záchodem, bytem pro rodinu spolupracovníka a společnou kuchyní a obyvákem. V první fázi bylo investováno kolem 1,2 milionů korun do přestavby střechy se střešními okny, isolaci a obklady. Potom došlo k pause vynucené sháněním dalších prostředků. Tehdy v roce 2011 nám vypomohla nadace Solgløtt poskytnutím 30 000 norských korun na vstupní dveře a okna ve štítu, viz závěrečná zpráva z 14.1.2013. Dále bylo použito asi 500 000 Kč k pracem na interiéru jako instalatérské práce, elektroinstalace, vnitřní stěny a omítky. Začátkem tohoto roku opět došly peníze a sbírka musela pokračovat.

Začátkem června došlo k rekordní povodni na Labi, které protéká kolem naší vsi. V hlavní budově bylo asi 40 cm vody, v dílenské budově o polovinu míň. Všichni obyvatelé byli evakuováni. K největším škodám došlo v naší zemědělské produkci, přišli jsme o celou sklizeň. Budovy byly pojištěné, pojistit zemědělství je příliš drahé.

Dnes jsou povodňové škody na budovách většinou odstraněny. Připravuje se nové vybavení kuchyně v hlavní budově. Naši uživatelé se znovu nastěhují 4.srpna. Hodně nám pomohli přátelé i neznámí jak ze zahraničí tak i z domova. Všichni spolupracovníci Camphillu jsou připraveni pokračovat. Po všech ztrátách způsobených povodní je o to aktuálnější dokončit půdní přístavbu, aby společenství mělo vyšší příjem.

Očekávané výsledky projektu:

Tento příspěvek spolu s prostředky získanými od dalších dárců umožní zakončit přestavbu. Budeme moci přijmout další 3-4 nové uživatele, jednoho až dva dobrovolné pomocníky a pár spolupracovníků, případně rodinu.

Trvání projektu: 3 měsíce (září - listopad 2013)
Celkový rozpočet: 580 000 CZK
Příspěvek nadace: 40 000 NOK

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1