Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2013

1 2 3 4 5


Pomoc s dokončením bytovej výstavby.

Žiadateľ: Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Camphill České Kopisty je domov pre ľudí so špecifickými potrebami (mentálne postihnutie), ktorí tu prebývajú a pracujú spolu so svojimi pomocníkmi a ich rodinami. Miesto leží asi šesťdesiat kilometrov severozápadne od Prahy v poľnohospodárskej usadlosti uprostred dediny České Kopisty. Usadlosť pozostáva z dvoch predtým samostatných dvorov ležiacich tesne pri sebe. Obe boli po štyridsať rokov súčasťou JRD a sú doteraz z predošlej doby zdevastované. Projekt začal pred 13timi rokmi, prví obyvatelia sa nasťahovali v januári 2005. Okrem veľkej obytnej stavby, sa na pozemku nachádza dielenská budova s textilnou a keramickou dielňou, skladisko poľnohospodárskych výrobkov, veľká zeleninárska záhrada a niekoľko budov, ktoré sa budú reštaurovať neskôr. Vlastníme 1100 árov poľnohospodárskej pôdy, ktorá slúžia na pestovanie zeleniny (500 árov), zvyšok je v súčasnosti v prenájme. Budúci rok prevezmeme celú rozlohu.

Popis projektu:

Povala nad dielňou s novým prístavkom bude slúžiť na bývanie. Hrubá výmera povaly s prístavkom je asi 220 m2. Počíta sa so štyrmi miestnosťami pre nových užívateľov s kúpeľňou a záchodom, bytom pre rodinu spolupracovníka a spoločnou kuchyňou a obývačkou. V prvej fáze bolo investovaných okolo 1,2 milióna korún do prestavby strechy so strešnými oknami, izoláciu a obklady. Potom došlo k pauze vynútenej zháňaním ďalších prostriedkov. Vtedy v roku 2011 nám vypomohla nadácia Solgløtt poskytnutím 30 000 nórskych korún na vstupné dvere a okná v štíte, pozri záverečná správa z 14.1.2013. Ďalej bolo použitých asi 500 000 Kč k prácam na interiéri ako inštalatérske práce, elektroinštalácie, vnútorné steny a omietky. Začiatkom tohto roka opäť došli peniaze a zbierka musela pokračovať.

Začiatkom júna došlo k rekordnej povodni na Labe, ktorá preteká okolo našej dediny. V hlavnej budove bolo asi 40 cm vody, v dielenskej budove o polovicu menej. Všetci obyvatelia boli evakuovaní. K najväčším škodám došlo v našej poľnohospodárskej produkcii, prišli sme o celú úrodu. Budovy boli poistené, poistiť poľnohospodárstvo bolo príliš drahé.

Dnes sú povodňové škody na budovách väčšinou odstránené. Pripravuje sa nové vybavenie kuchyne v hlavnej budove. Naši užívatelia sa znovu nasťahujú 4.augusta. Veľa nám pomohli priatelia i neznámi ako zo zahraničia tak i z domova. Všetci spolupracovníci Camphill sú pripravení pokračovať. Po všetkých stratách spôsobených povodňou je o to aktuálnejšie dokončiť pôdnú prístavbu, aby spoločenstvo malo vyšší príjem.

Očakávané výsledky projektu :

Tento príspevok spolu s prostriedkami získanými od ďalších darcov umožnia dokončiť prestavbu. Budeme môcť prijať ďalších 3-4 nových užívateľov, jedného až dvoch dobrovoľných pomocníkov a pár spolupracovníkov, poprípade rodinu.

Trvanie projektu : 3 mesiace (september - november 2013)
Celkový rozpočet: 580 000 CZK
Příspevok nadace: 40 000 NOK

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1