Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2013

1 2 3 4 5


Hjelp til fullførelse av boligprosjekt.

Søker: Borgerforeningen Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Camphill České Kopisty er et hjem hvor folk med spesielle behov (psykisk utviklingshemmede) lever og arbeider sammen med medarbeidere og deres familier. Stedet ligger ca seks mil nordvest for Praha på et gårdsbruk midt i landsbyen České Kopisty. Bruket består av to tidligere selvstendige gårdstun som ligger tett intill hverandre. Begge var i 40 år innlemmet i et kollektiv og er fortsatt preget av forfall fra denne tid. Prosjektet startet for 13 år siden, de første beboere flyttet inn i januar 2005. Foruten et stort våningshus er det et verkstedsbygg (tekstil- og keramisk verksted), lager for landbruksprodukter, stor grønnsakhage og en del bygg som skal bygges om senere. Vi eier 110 mål akerland som tjener til grønnsakdyrking (50 mål), resten er f.t. forpaktet. Til neste år skal vi overta hele arealet.

Prosjektbeskrivelse:

Loftsrom over verkstedet med nytt tilbygg skal tjene til boligformål. Bruttoareal av loftet med tilbygg er ca 220m2. Det er planlagt 4 rom for nye brukere med bad og toaletter, leilighet for en medarbeiderfamilie og felles kjøkken og oppholdsrom. Det ble investert ca 1,2 mill. Kc i første etappe som omfattet rekonstruksjon av taket med takvinduer, isolasjon og kledning. Etterpå var det stopp i påvente av innsamling av flere midler. Her fikk vi hjelp fra stiftelsen Solgløtt på 30 000 Nk i 2011 til inngangsdører og vinduer i gavlvegger, se sluttrapport fra 14.1.2013. Videre ble det brukt ca 500 000 Kc til innvendige arbeider som omfattet VVS, elektro, skillevegger og pussarbeider. Pengene tok slutt igjen tidlig i dette året. Innsamling av midler fortsatte.

I begynnelsen av juni kom det en rekkordflom i elven Elben som renner forbi vår landsby. I hovedhuset var det ca 40cm vann, i verkstedsbygget omtrent halvparten så mye. Alle innbyggere ble evakuert. Største skader ble registrert i vår jordbruksvirksomhet, hvor hele avlingen gikk tapt. Bygningene var forsikret, landbruksforsikringen er for dyr.

I dag er skader etter flommen på bygninger stortsett utbedret. Ny kjøkkeninnredning til hovedhuset er under arbeid. Våre brukere flytter tilbake 4. august. Vi har fått mye hjelp både fra venner og ukjente fra inn- og utland. Alle medarbeidere i Camphill er innstilt på å fortsette. Det er nå enda mer aktuelt å fullføre utbygging av loftsrommet som vil gi økte inntekter til felleskapet etter alle tap som flommen medførte.

Forventede prosjektsresultater:

Dette bidraget sammen med midler som er mottatt fra andre bidragsytere muliggjør avslutning av et ombyggingsprosjekt. Vi kan ta imot 3-4 nye brukere, en til to frivillige medarbeidere og et medarbeiderpar evt. familie.

Prosjektetsvarighet: 3 måneder (september - november 2013)
Totalt budsjett: 580 000 CZK
Solgløtts bidrag: 40 000 NOK

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1

Camphill-1