Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2013

1 2 3 4 5


Konferanse og markering av oppdagelsen av Frans Josef-land i 1872-1874.

Søker: Tsjekkisk-Norsk Forum (www.cz-forum.no)

Fem norskregistrerte kulturforeninger vil sammen Vardø by og Voronin Arctic Marine Institute i Arkhangelsk, markere 140-års-jubileet for oppdagelsen av Frans Joseph Land i 1873 av østerisk-ungarsk expedisjon.

Markeringen har til hensikt å belyse norsk- russisk arktisk historie i en bred europeisk og historisk kontekst. Gjennom prosjektet vil vi sette aktører på polarområdet i Norge og Russland, samt forskere og etterkommere av ekspedisjonsdeltakerne i kontakt med hverandre, for gjensidig læring og fremtidig samarbeid.

Tanken er å samle forskningsmiljøer og etterkommere av ekspedisjonsdeltagere fra 1872-1874 (en deltager per familie), for å minnes bragden som plasserte Frans Josef -land på polarområdets kart. Markeringen vil foregå i Norge som var avgangssted (Tromsø) og ankomststed (Vardø) for ekspedisjonen. Selve ekspedisjonen bestod av 24 personer fra det historiske dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn, nåværende Østerrike, Ungarn, Kroatia, Tsjekkia (5 medlemmer), og i tillegg Italia og Norge. Ekspedisjonen opplevde dramatiske omstendigheter, og etter to års kamp for å overleve i isødet, ble deltakerne reddet av en russisk fangstbåt, og det er naturlig at også en etterkommer av denne båtens kaptein er med på samlingen.

Stiftelsen Solgløtt søkes om midler for produksjon av minnetavle og trykk av brosjyrer. Tavlen er på 120 x 60 cm i 5 mm tykkelse. Den lages i rustfritt stål (1000 års holdbarhet) og skal ha navn til alle ekspedisjonsdeltagere skjært ut, dvs bokstadene blåses ut gjennom stålplate med vannstråle med veldig høy trykk. På midten av platen skal det skjæres ut en rektangel, der skal vi montere inn en bronsjeplate lages av en ungarsk skulptør i Budapest. Denne platen blir en kopi av kart tegnet av Julius Payers (fra Teplice), med strategiske steder avmerket Teplitzer Sund, Kap Wien, Kap Buda Pest, Kap Fiume og Kap Triest. (Se bilde av ferdig utarbeidet tavle nede.) Minnetavle skal overrekkes under minnehøytidelig messe i Vardø kirke 3.september. I følge avtalen med kommune skal platen deretter festes innendørs på veggen av den nye flerbrukshallen i Vardø.

Prosjektetsvarighet: september 2013
Totalt budsjett: 25 500 NOK
Solgløtts bidrag: 10 000 NOK

Franz-Josef-land-1

Franz-Josef-land-2

Franz-Josef-land-3