Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2013

1 2 3 4 5


Konferencia a pripomenutie objavenia Zeme Františka Jozefa v rokoch 1872-1874.

Žiadateľ: Česko-Nórske fórum (www.cz-forum.no)

Päť v Nórsku registrovaných krajanských spolkov spoločne s mestom Vardø a Voronin Arctic Marine Institute z Archangeľsk si pripomenie 140 výročie objavenia Zeme Františka Jozefa Rakúsko-Uhorskou výpravou v roku 1873.

Cieľom je objasniť Nórsko-Ruskú arktickú históriu v širších európskych a historických súvislostiach. Týmto projektom prepojíme aktérov z polárnych oblastí Nórska a Ruska, výskumníkov aj potomkov účastníkov výpravy k vzájomnému poznaniu a budúcej spolupráci.

Našou ideou je zhromaždiť výskumné pracoviská a potomkov účastníkov výpravy z rokov 1872-1874 (jeden účastník z každej rodiny), aby sme si pripomenuli počin, ktorý umiestnil Zem Františka Jozefa na mapu polárnych oblastí. K udalosti dôjde v Nórsku, ktoré bolo jak východiskovým miestom (Tromsø), tak miestom návratu výpravy (Vardø). Samotná výprava pozostávala z 24 osôb z vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchie, dnešného Rakúska, Maďarska, Chorvátska, Českej republiky (5 účastníkov) a naviac z Talianska a Nórska. Výprava prežila dramatické udalosti a po dvojročnom boji o prežitie v ľadovej pustatine boli účastníci zachránení ruskou rybárskou loďou, preto je prirodzené, že aj potomok kapitána lode je medzi zhromaždenými.

Od Nadácie Solgløtt žiadame príspevok na výrobu pamätnej dosky a tlač brožúrok. Doska má rozmery 120 x 60 cm a je 5 mm hrubá. Je vyrobená z nerezovej ocele (trvanlivosť 1000 rokov) a sú na nej vyznačené mená všetkých účastníkov výpravy a to tak, že písmená sú do dosky vyryté vodným prúdom pod vysokým tlakom. Uprostred dosky bude vyrezaný obdĺžnik, do ktorého sa upevní bronzová plaketa vytvorená maďarským sochárom z Budapešti. Plaketa bude kópiou mapy nakreslenej Júliusom Payersom (z Teplíc), s vyznačenými strategickými miestami Teplitzer Sund, Kap Wien, Kap Buda Pest, Kap Fiume a Kap Triest (pozri vyobrazenie hotovej dosky nižšie). Pamätná doska bude odovzdaná počas slávnostnej omše v kostole vo Vardø 3. Septembra. Podľa dohody s komúnou bude potom doska umiestnená na stene vo vnútri novej viacúčelovej haly vo Vardø.

Trvanie projektu: september 2013
Celkový rozpočet: 25 500 NOK
Príspevok nadácie: 10 000 NOK

Franz-Josef-land-1

Franz-Josef-land-2

Franz-Josef-land-3