Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2011

1 2 3 4


Vydání knihy Křehké kouzlo disonancí

Žadatel: Ivan Čičmanec

Rukopis této knihy obsahuje výběr z mých publikací z období 1979-2009. Jedná se o 25 esejí, článků a přednášek, které byly v uvedeném období publikované v norském, slovenském a československém exilovém tisku. Čtyři z těchto příspěvků byly původně napsané norsky a až později byly přeložené do slovenštiny. Tématem všech 25 příspěvků jsou různé kulturní otázky jako literatura, filosofie, divadlo, film, výtvarné umění, hudba, náboženství a podobně. Čtyři z nich pojednávají v užším smyslu o norské kultuře, konkrétně jde o studie a články o spisovatelích H. Ibsenovi, Bj. Bjørnsonovi a K. Hamsunovi, jakož i o filosofovi P.W. Zapffovi. Rozsáhlejší zmínky o norské kultuře jsou však i v jiných příspěvcích. Například ve stati o švédském dramatikovi A. Strindbergovi se podrobněji věnuje pozornost Strindbergovu vztahu k Ibsenovi, v článku o Franzi Kafkovi celá jedna kapitola rozebírá ohlasy Kafkova literárního díla v Norsku. Součástí této knihy je tedy i propagace norské, resp. skandinávské kultury na Slovensku.

Kdy: jaro 2012
Příspěvek nadace: 1500 €

Krehke caro