Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2011

1 2 3 4


Vydanie knihy Krehké čaro disonancí

Žiadateľ: Ivan Čičmanec

Rukopis tejto knihy obsahuje výber z mojej publicistiky z obdobia 1979-2009. Ide o 25 esejí, článkov a prednášok, ktoré boli v uvedenom období publikované v nórskej, slovenskej a československej exilovej tlači. Štyri z týchto príspevkov boli pôvodne napísané po nórsky a až neskôr boli preložené do slovenčiny. Témou všetkých 25 príspevkov sú rozličné kultúrne otázky ako literatúra, filozofia, divadlo, film, výtvarné umenie, hudba, náboženstvo a podobne. Štyri z nich pojednávajú v užšom zmysle o nórskej kultúre, konkrétne ide o štúdie a články o spisovateľoch H. Ibsenovi, Bj. Bjørnsonovi a K. Hamsunovi, ako aj o filozofovi P.W. Zapffem. Rozsiahlejšie zmienky o nórskej kultúre sú však aj v iných príspevkoch. Napríklad v stati o švédskom dramatikovi A. Strindbergovi sa podrobnejšie venuje pozornosť Strindbergovmu vzťahu k Ibsenovi, v článku o Franzovi Kafkovi celá jedna kapitola rozoberá ohlasy Kafkovho literárneho diela v Nórsku. Súčasťou tejto knihy je teda aj propagácia nórskej, resp. škandinávskej kultúry na Slovensku.

Kedy: jar 2012
Príspevok nadácie: 1500 €

Krehke caro