Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2011

1 2 3 4


Utgivelse av boken Dissonansenes skjøre sjarm

Søker: Ivan Čičmanec

Manuskriptet inneholder et utvalg av min publisistikk fra perioden 1979-2009. Det dreier seg om 25 essays, artikler og foredrag, som i denne perioden ble utgitt i norsk og slovakisk presse og i tsjekkoslovakisk eksilpresse. Fire av disse bidragene er opprinnelig skrevet på norsk og ble oversatt til slovakisk først senere. Felles emne for alle 25 bidragene er forskjellige kulturrelaterte spørsmål innenfor litteratur, teater, film, kunst, musikk, religion ol. Fire av disse fokuserer på norsk kultur, spesifikt er det studier og artikler om H. Ibsen, Bj. Bjørnson og K. Hamsun, og videre om filosofen P.W. Zapffe. Mer omfattende referanser til norsk kultur er imidlertid å finne også i andre bidrag. For eksempel i artikkelen om den svenske dramatikeren A. Strindberg er det fokusert på hans forhold til Ibsen, i artikkelen om Franz Kafka analyseres bl.a. betydningen av Kafkas litterære verk i Norge. En av målsetningene med boken er altså å øke forståelsen av norsk, og også skandinavisk, kultur i Slovakia.

Når: våren 2012
Solgløtts bidrag: 1500 €

Krehke caro