Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2011

1 2 3 4


Tsjekkisk barneskole i Norge.

Søker: Petra Krylová, Oslo

Hensikten med prosjektet er å lære førskolebarn å kommunisere på tsjekkisk, bygge opp deres ordforråd og utbedre deres uttrykksferdigheter. Prosjektet Tsjekkisk barneskole vil dermed lære barn fundamenter av tsjekkisk språk, kultur og tradisjoner.

Tsjekkisk barneskole tar en og halv time en gang i uken og er rettet mot barn i alderen 2 til 5 år. Den tar utgangspunkt i kreativt spill, barnerim, sanger og barnefortellinger. Alt i en morsom og lekende form på skolensområde. Undervisningen koordineres av erfarne og kvalifiserte pedagoger, som bruker forskjellige helpemidler og tilpasser leksene til barnas behov. Undervisningen skjer i en gruppe av 5 til 8 barn.

Prosjektetsvarighet: 5 måneder (august - desember 2011)
Totalt budsjett: 31 300 NOK
Solgløtts bidrag: 25 000 NOK
Sluttrapport (pdf)

Ceska-skolka-1

Ceska-skolka-2