Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2011

1 2 3 4


Zostavenie a vydanie spomienkovej knihy o Anne Kvapilovej.

Žiadateľ: Knižnica LIBRI PROHIBITI (libpro.cts.cuni.cz)

Zostavenie a vydanie spomienkovej knihy o Anne Kvapilovej pri príležitosti 20.výročia jej úmrtia. Knižka bude zachytávať celý jej život a neúnavnú prácu pre slobodu vlasti a pre československé deti z celého sveta. Výsledkom bude vydanie knižky a oboznámenie širšej verejnosti s touto výnimočnou osobnosťou a jej životom. Súčastou knihy budú kópie niektorých dokumentov a fotografií uložených v osobnom fonde Anny Kvapilovej v našej knižnici.

Trvanie projektu: 8 mesiacov
Celkový rozpočet: 250 000 CZK
Príspevok nadácie: 50 000 NOK
Knihu možno opatriť v LIBRI PROHIBITI v Prahe alebo v kníhkupectve ABC Fagbokhandel v Oslo.

ISBN: 978-80-87656-01-3

A little big woman