Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2011

1 2 3 4


Sestavení a vydání vzpomínkové knížky o Anně Kvapilové.

Søker: Knihovna LIBRI PROHIBITI (libpro.cts.cuni.cz)

Sepsání, sestavení a vydání vzpomínkové knížky na Annu Kvapilovou u příležitosti 20. výročí jejího úmrtí. Knížka bude zachycovat celý její život a neúnavnou práci pro svobodu vlasti a pro československé děti z celého světa. Výsledkem bude vydání této knížky a seznámení širší veřejnosti s touto výjimečnou osobností a jejím životem. Součástí knížky budou kopie některých dokumentů a fotografií, uložených v osobním fondu Anny Kvapilové v naší knihovně.

Trvání projektu: 8 měsíců
Celkový rozpočet: 250 000 CZK
Příspěvek nadace: 50 000 NOK
Knihu lze opatřit v LIBRI PROHIBITI v Praze nebo v knihkupectví ABC Fagbokhandel v Oslo.

ISBN: 978-80-87656-01-3

A little big woman