Nadace Solgløtt

Projekty v roce 2012

1 2 3 4 5


Reorganisační pomoc

Žadatel: Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Náš projekt, kterým je dům pro mentálné postižené byl po úvodní fási v trvání sedmi let v provozu dalších sedm let. Ekonomická omezení umožňovala jen pomalý vývoj s trvalou nejistotou zda budou prostředky k provozu na další rozpočtový rok. Teprve poslední 2-3 roky umožnila situace našich spolupracovníků více systematickou činnost namířenou na organisační, stavební a zemědělský rozvoj a zajišťování podpory. I tak zůstává mnoho práce týkající se vnitřní struktury, pravidel a administrace.

Chceme vylepšit naši organisaci a její denní provoz s externí pomocí.

Očekáváme tyto zjevné výsledky:

Trvání projektu: 12 měsíců (září 2012 až srpen 2013)
Celkový rozpočet: 127 200 CZK
Příspěvek nadace: 30 000 NOK
Předběžná zpráva 2013 (pdf)

emblem

hjelm

pole