Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2012

1 2 3 4 5


Hjelp til organisasjonsutvikling

Søkeren: Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Vårt prosjekt, hjem for folk med psykiske handikap etter innledende fase på syv år, har vært i drift i syv år. De økonomiske rammer tillot kun en sakte utvikling, med usikkerhet om det blir nok midler til driften for hvert nytt budsjettår. Først i de siste 2-3 år tillot ny medarbeidersituasjon et mer systematisk arbeid med utvikling av organisasjonen, bygningsmassen og landbruksdelen samt fundrising. Fortsatt gjenstår mye arbeid når det gjelder den indre struktur, regelverk og administrasjon.

Vi vil forbedre vår organisasjon og dens daglige virke gjennom ekstern hjelp.

Som synlige resultater forventer vi:

Prosjektetsvarighet: 12 måneder (september 2012 til august 2013)
Totalt budsjett: 127 000 CZK
Solgløtts bidrag: 30 000 NOK
Delrapport 2013 (pdf)

emblem

hjelm

pole