Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2012

1 2 3 4 5


Reorganizačná pomoc

Žiadateľ: Camphill České Kopisty (www.camphill.cz)

Náš projekt, ktorým je dom pre mentálne postihnutých, bol po úvodnej fáze v trvaniu siedmich rokov v prevádzke ďalších sedem rokov. Ekonomické obmedzenia umožňovali iba pomalý vývoj s trvalou neistotou či budú prostriedky na prevádzku do ďalšieho rozpočtového roku. Až posledné 2-3 roky umožnila situácia našich spolupracovníkov viac systematickú činnosť namierenú na organizačný, stavebný a poľnohospodársky rozvoj a zaisťovanie podpory. Aj tak zostáva veľa práce týkajúcej sa vnútornej štruktúry, pravidiel a administrácie.

Chceme vylepšiť našu organizáciu a jej dennú prevádzku s externou pomocou.

Očakávame tieto zjavné výsledky:

Trvanie projektu: 12 mesiacov (september 2012 až august 2013)
Celkový rozpočet: 127 200 CZK
Príspevok nadácie: 30 000 NOK
Predbežná správa 2013 (pdf)

emblem

hjelm

pole