Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2012

1 2 3 4 5


Česká škôlka v Nórsku - jeseň.

Žiadateĺ: Petra Krylová, Oslo

Cieľom projektu českej škôlky je naučiť deti v predškolskom veku komunikovať v českom jazyku, rozvinúť ich slovnú zásobu a zlepšiť vyjadrovacie schopnosti. Vďaka projektu Česká škôlka sa deti naučia základy českého jazyka, českej kultúry a tradícií.

Česká škôlka prebieha jedenkrát týždenne po dobu 1,5 hodiny a je určená pre deti vo veku 2 až 5 rokov. Základom výuky sú tvorivé hry, riekanky, pesničky a detské príbehy. Toto všetko prebieha zábavnou a hravou formou v priestoroch škôlky. Výuku koordinujú skusení a kvalifikovaní pedagógovia, ktorí použivajú rôzne pomôcky a hodinu prispôsobujú potrebám detí. Vyučovanie prebieha v skupine 8 až 10 detí.

Trvanie projektu: 4 mesiace (september - december 2012)
Celkový rozpočet: 36 500 NOK
Príspevok nadácie: 15 000 NOK
Záverečná správa (pdf)

Ceska-skolka-5

Ceska-skolka-6

Ceska-skolka-7