Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2012

1 2 3 4 5


Kompletácia a digitalizácia diela scénografa a výtvarníka Luboša Hrůzy

Žiadateľ: Margareta Hruza, Oslo

Projekt sa snaží o kultúrnu fúziu českého a nórskeho prostredia. V strede záujmu je osobnosť divadelného scénografa a výtvarníka Luboša Hrůzy. Hrůzove exilové pôsobenie v nórskych divadlách spôsobilo výraznú modernizáciu tamojších inscenačných postupov. Hrůza v Nórsku aplikoval avantgardné postupy československého divadla 60. rokov. Po svojom návrate do Československa v roku 1989 preniesol vplyvy nórskeho divadla naspäť do svojej vlasti. Táto inšpirácia determinovala viac ako 80 jeho inscenácií.

Výskumná a rešeršná časť projektu zmapuje Hrůzove divadelné pôsobiská a umožní si urobiť predstavu o objeme Hrůzovho diela. Originály Hrůzových scénografických modelov boli v niekoľkých prípadoch nájdené v biednych podmienkach a zachádzalo sa s nimi ako s haraburdím. Chceme všetky nájdené diela, ktorých budú stovky alebo aj viac, previesť do digitálnej podoby a vytvoriť účelnú a vedecky hodnotnú databázu jednotlivých umeleckých artefaktov a divadelných angažmánov divadelného umelca.

Výsledok projektu bude prezentovaný vo webovom rozhraní, ktoré bude podávať súhrnné informácie o diele a osobnosti Luboša Hrůzy.

Trvanie projektu: 10 mesiacov (september 2012 – jún 2013)
Celkový rozpočet: 664 360 CZK
Príspevok nadácie: 140 000 CZK

Gianni Schiccisi

Kontorist

La Traviata