Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2012

1 2 3 4 5


Komplettering og digitalisering av verket til teaterdesigner og kunstner Luboš Hrůza

Søker: Margareta Hruza, Oslo

Prosjektet sikter til en fusjon av det tsjekkiske og norske kultur miljøet. Fokuset er på personligheten av teaterdesigner og kunstner Luboš Hrůza. Hrůzas eksilaktiviteter i norske teatre resulterte i en betydelig modernisering av iscenesettelsesprosedyrer. Hrůza i Norge anvendte progressiv teaterpraksis fra tsjekkoslovakiske sekstitallet. Etter at han dro tilbake til Tsjekkoslovakia i 1989 overførte han påvirkninger fra norsk teater tilbake til sitt hjemland. Denne inspirasjonen preget mer enn 80 av hans produksjoner.

Forskningsdelen av prosjektet vil kartlegge Hrůzas virkeområde og antyde omfanget av Hrůzas arbeid. Originaler av Hrůzas scenografiske modeller har blitt funnet noen steder i elendige forhold og blir behandlet som søppel. Derfor er det viktig å finne alle artefakter, som det kan være hundrevis eller kanskje enda mer av, og digitalisere dem for å skape en helhetlig og vitenskapelig verdifull database av engasjementet til kunstneren.

Resultatet av prosjektet vil bli presentert på internet, noe som vil gi en oppsummering av arbeidet og personligheten Luboš Hrůza.

Prosjektetsvarighet: 10 måneder (september 2012 til juni 2013)
Totalt budsjett: 664 360 CZK
Solgløtts bidrag: 140 000 CZK

Gianni Schiccisi

Kontorist

La Traviata