Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2012

1 2 3 4 5


Norge i RAK

Søkeren: Forlag Slovart/RAK (rak@slovart.sk)

Prosjektet sikter på å tilby den brede slovakiske kulturelle offentligheten oversettelser av et relevant utvalg fra norsk samtids literatur samt opplysninger angående norsk literatur og kultur i det prestigetunge månedstidskriftet Revue aktuálnej kultúry RAK nr.10/2012 til 3/2013.

Forlaget Slovart a.s. var etablert i 1990 og er i dag ett av to mest prestigetunge og mest produktive forlagshus i Slovakia. Slovart utgir hvert år rundt 300 boktitteler i forskjellig litterær art, inkludert opprinnelig og oversatt skjønnlitteratur.

Prosjektetsvarighet: 6 måneder (oktober 2012 til mars 2013)
Totalt budsjett: 2400 €
Solgløtts bidrag: 1000 €

collage