Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2016

1 2 3 4


Camphills stearinlys verksted

Søker: Camphill na soutoku z.s., Tsjekkia

Hensikten ved å opprette et stearinlys verksted er å skape et nytt arbeidsted for Camphill brukere, som vil samtidig bidra økonomisk. Arbeidsprosesser i produksjonen av stearinlys fra bivoks har en veldig god terapeutisk effekt på mennesker med spesielle behov.

Vi vil ansette en fulltids medarbeider som en workshop leder. For å dekke hans lønn, bruker vi et bidrag fra Arbeidskontoret, som utgjør 50% av lønnskostnadene hans for en periode på ett år. Ved eventuelt bidrag fra Stiftelsen Solgløtt, får vi dekket den resterende delen, optimalt i samme periode. Vi antar at etter hvert vil verkstedet klare å dekke sine egne kostnader.

Prosjektetsvarighet: 12 måneder (oktober 2015 - september 2016)
Totalt budsjett: 240 000 CZK
Solgløtts bidrag: 20 000 NOK

Camphill-7

Camphill-8

Camphill-9

Camphill-10

Camphill-11