Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2016

1 2 3 4


Priatelia Jaroslava Haška sebe!

Žiadateľ: Jomar Hønsi

Jaroslav Hašek síce nie je známy ako básnik, ale počas svojho života vydal niekoľko básní a veršov. Nikdy ale neboli zhromaždené v jedinom zväzku a preto si tento projekt stanovia ako svoj cieľ ich súhrnné vydanie počas leta až jesene 2016. Rukopis je pripravený a bude vydaný v Nakladateľstvo Machart, financovaný prostredníctvom hithit.cz (crowdfunding).

Kniha neobsahuje len básne, ale aj množstvo obrázkov a materiálov o spisovateľovi a jeho dobe. Časť týchto materiálov je pôvodná a pochádza zo súkromného bádania vydavateľov v rôznych pražských a viedenských archívoch počas posledných piatich rokov. Kniha je výsledkom spolupráce prebiehajúcej od roku 2008 medzi Jomar Hønsi (Oslo), Jaroslavom Šerákom (Praha) a čiastočne i Sergejom Solouchovem (ruský spisovateľ, Kemerovo). Tiež spisovateľov vnuk Richard Hašek a známy znalec Haškova diela Dr. Radko Pytlík spolupracovali na tomto projekte, spolu s ďalšími Haškovými nadšencami v Čechách, Poľsku a Maďarsku.

Trvanie projektu: 3 mesiace (juni 2016 - september 2016)
Celkový rozpočet: 150 000 CZK
Príspevok nadace: 10 000 NOK
Záverečná správa (pdf)

Hašek1