Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2014

1 2


Česká škôlka, jeseň 2014.

Žiadateľ: Petra Kania, Oslo

Cieľom projektu českej škôlky je naučiť deti v predškolskom veku komunikovať v českom jazyku, rozvinúť ich slovnú zásobu a zlepšiť vyjadrovacie schopnosti. Vďaka projektu Česká škôlka sa deti naučia základom českého jazyka, českej kulture a tradíciám.

Česká škôlka prebieha 1x týždenne v dĺžke 1,5 hodiny a je určená pre deti vo veku 2 až 5 rokov. Základom výučby sú tvorivé hry, riekanky, pesničky a detské príbehy. Všetko to prebieha zábavnou a hravou formou v priestoroch škôlky. Výučbu koordinujú skúsení a kvalifikovaní pedagógovia, ktorí používajú rôzne pomôcky a hodinu prispôsobujú potrebám detí.

Trvanie projektu: 4 mesiace (september - december 2014)
Celkový rozpočet: 30 600 NOK
Príspevok nadace: 10 000 NOK

Ceska-skolka-19