Nadácia Solgløtt

Správa o projekte

 1. Názov projektu
 2. Prostriedky pridelené nadáciou (peňažná suma, mena)
 3. Kto projekt realizuje ( kontaktné meno, názov organizácie, poštová adresa)
 4. Kontaktný e-mail
 5. Trvanie projektu (celkové), správa za obdobie
 6. Cieľ projektu
 7. Náplň projektu (min. 250 slov)
 8. Výsledky projektu
 9. Odkazy na relevantné webové stránky, pokiaľ existujú
 10. Obrazový materiál, pokiaľ existuje
 11. Prílohy
 12. Dátum podania správy
 13. Kto správu podáva (podpis)