Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2017

1


Výstava "Neviditeľný most", Milada Blekastad 1917–2003

Žiadateľ: Hana Kendíková, Elg, z.s.

Dňa 07.01.2017 by sa Milada Blekastad, nórska prekladateľka, spisovateľka, literárna historička a vědkyňa českého pôvodu a aktívna kultúrná sprostredkovateľka medzi Nórskom a Slovenskou republikou, dožila 100 rokov. Pri príležitosti 100. výročia bol v nakladateľstve Elg navrhnutý projekt s názvom Milada Blekastad - Neviditeľný most medzi Českom a Nórskom, ktorý by pripomenul Miladu Blekastad a predstavil ju českému a nórskemu publiku. Súčasťou projektu bude putovná výstava (plánované otvorenie v septembri 2017), nasledovaná monografií o Milade Blekastad, ktorú pripraví Karolína Stehlíková a Eva Spira (november 2017). V záverečnej fáze osláv výročia usporiada Elg v spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brne medziodborovou konferencii v roku 2018.

Význam Milady Blekastad pre nórsko-slovenskej kultúrne vzťahy bol podstatný a hoci ona sama vnímala svoju úlohu ako nedôležitú, budeme ju prezentovať ako mnohostrannú osobnosť s rozsiahlym dielom, ktorú bezpochyby bola. Dúfame, že ako kniha, tak aj výstava, budú prijaté širolým publikom, takže zásluhy Milady Blekastad nebudú zabudnuté. V súvislosti s nórskou výstavou očakávame rad dodatočných nákladov, ktoré nám, dúfame, pomôže pokryť vaše nadácie.

Trvanie projektu: 12 - 18 mesiacov september 2017 - február 2019)
Celkový rozpočet: 75 300 CZK
Príspevok nadace: 12 500 NOK

Blekastad