Nadácia Solgløtt

Projekty v roku 2013

1 2 3 4 5


Česká škôlka v Nórsku - jar 2013.

Žiadateĺ: Petra Krylová, Oslo

Cieľom projektu českej škôlky je naučiť deti v predškolskom veku komunikovať v českom jazyku, rozvinúť ich slovnú zásobu a zlepšiť vyjadrovacie schopnosti. Vďaka projektu Česká škôlka sa deti naučia základy českého jazyka, českej kultúry a tradícií.

Česká škôlka prebieha jedenkrát týždenne po dobu 1,5 hodiny a je určená pre deti vo veku 2 až 5 rokov. Základom výuky sú tvorivé hry, riekanky, pesničky a detské príbehy. Toto všetko prebieha zábavnou a hravou formou v priestoroch škôlky. Výuku koordinujú skusení a kvalifikovaní pedagógovia, ktorí použivajú rôzne pomôcky a hodinu prispôsobujú potrebám detí. Vyučovanie prebieha v skupine 5 až 8 detí.

Trvanie projektu: 6 mesiacov (január - jún 2013)
Celkový rozpočet: 65 164 NOK
Príspevok nadácie: 10 000 NOK

Ceska-skolka-8

Ceska-skolka-9

Ceska-skolka-14