Nadácia Solgløtt

Spomienky z nášho archívu


Povzbudzujúce obrázky

Jedna fotografia povie viac ako tisíc slov – prehliadnite si tieto obrázkové spomienky z histórie Solgløttu!

Je potrebné dodať, že tí čo sú na týchto starẏch fotografiách udržujú naďalej vzájomný kontakt, aj napriek tomu, že sa nachádzajú v rȏznych častiach sveta.


Bohužiaľ nie na všetko spomíname s radosťou...

Priložené dokumenty znázorňujú smutnú udalosť z našej nedávnej histórie. Nadácia bola vystavená vydieraniu zo strany Spoločnosti priateľov Slovenska. Keď tento pokus zlyhal, boli sme verejne označení z diskriminovania menšiny a k tomu bola na nás podanná žaloba na Ministerstvo spravodlivosti z pokusu o podvod. Obe z rovnakého zdroja.

zima

Po dȏkladnom prešetrení všetkými implikovanými inštitúciami boli všetky osočujúce žaloby zamietnuté v plnom rozsahu. Žiaľ táto udalosť bombardovala našu vlastnú činnosť viac ako rok!