Stiftelsen Solgløtt

Stiftelsens styre i 2017 :

Petr Dreiseitl (styreleder)
Edita Daulova
Erika Gemelova
Geir Brustad
Juraj Balak
Zita Pozarova

Det er foreløpig ikke fastsatt datoer for styremøter i 2017. Isteden innkalles styret etter behov.


Disponible midler til utdeling i 2017 utgjør ??? kroner.