Stiftelsen Solgløtt

Sluttrapportmal

 1. Prosjektnavn
 2. Støtte fra stiftelsen (beløp, valuta)
 3. Prosjektansvarlig (kontaktnavn, organisasjon, adresse)
 4. Elektronisk adresse
 5. Prosjektetsvarighet (totalt), delrapport for perioden
 6. Prosjektmål
 7. Prosjektinnhold (min. 250 ord)
 8. Oppnådde resultater
 9. Lenker til relaterte websider, hvis tilgjengelig
 10. Bildemateriell, hvis tilgjengelig
 11. Vedlegg
 12. Dato
 13. Ansvarlig (underskrift)