Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2017

1


Utstilling "Den usynlige broen", Milada Blekastad 1917–2003

Søker: Hana Kendíková, Elg, z.s.

Den 1.7.2017 ville Milada Blekastad, den norske oversetteren, forfatteren, litteraturhistorikeren og akademikeren med tsjekkisk opphav og en aktiv kulturformidler mellom Norge og Tsjekkia, fylt 100 år. For å markere 100-årsjubileet har vi i forlaget Elg utformet et prosjekt med tittel Milada Blekastad – The Invisible Bridge between Czechia and Norway som skal minne folk om Milada Blekastad og presentere henne for et tsjekkisk og norsk publikum. Prosjektet omfatter en vandreutstilling (planlagt åpning september 2017) som blir fulgt av en monografi om Milada Blekastad skrevet av Karolína Stehlíková og Eva Spira (november 2017). I den siste fasen av jubileumsmarkeringen skal forlaget Elg i samarbeidet med Masaryk universitet i Brno organisere en tverrfaglig konferanse i 2018.

Milada Blekastads betydning for de norsk-tsjekkiske kulturelle relasjoner var helt vesentlig, og selv om hun selv oppfattet sin rolle som uviktig, er det uten tvil en mangfoldig personlighet med stort verk vi skal presentere. Vi håper at både boken og utstillingen blir lest og besøkt av et bredt publikum slik at Milada Blekastads fortjeneste ikke blir glemt. I forbindelse med den norske utstillingen forventer vi en rekke ekstra omkostninger som vi håper å få dekket av deres stiftelse.

Prosjektetsvarighet: 12 - 18 måneder (september 2017 - februar 2019)
Totalt budsjett: 75 300 CZK
Solgløtts bidrag: 12 500 NOK

Blekastad