Stiftelsen Solgløtt

Prosjekter i 2011

1 2 3 4


Utvidelse av bokapasitet i et hjem for folk med spesielle behov.

Søker: Borgerforeningen Camphill České Kopisty

Camphill České Kopisty (www.camphill.cz) er et hjem hvor folk med spesielle behov (psykisk utviklingshemmede) lever og arbeider sammen med medarbeidere og deres familier. Stedet ligger ca seks mil nordvest for Praha på et gårdsbruk mitt i landsbyen České Kopisty. Bruket var i 40 år under kommunistisk styre en del av kolektivbruket og dermed veldig forfallent. Prosjektet startet for 13 år siden, de første beboere flyttet inn i januar 2005. Foruten et stort våningshus er det et verkstedsbygg (tekstil- og keramisk verksted), lager for landbruksprodukter, stor grønnsakhage og en del bygg som skal bygges om senere.

For tiden bor i hjemmet 7 brukere og 2 medarbeiderfamilier. Fire brukere kommer i tillegg for daglig pleie 2 ganger i uken.

Prosjektetsvarighet: 4 måneder
Totalt budsjett: 101 114 CZK
Solgløtts bidrag: 34 000 NOK
Svar fra Camphill (pdf)
Delrapport 2012 (pdf)
Sluttrapport 2013 (pdf)

Kopisty-1

Kopisty-2