Stiftelsen Solgløtt

Minner fra vårt arkiv


Oppmuntrende bilder

Et bilde sier mer enn tusen ord – bla i disse billedlige minner fra Solgløtts fortid!

Det hører med til historien, at de som er avbildet i disse gamle fotografier, holder fortsatt kontakt med hverandre, selv om de oppholder seg i forskjellige verdensdeler.


Men ikke alt var bare solskinn...

Dokumenter som er vedlagt her illustrerer en trist hendelse fra vår nyere historie. Stiftelsen var utsatt for utpressing og når dette ikke lyktes, ble vi offentlig anklaget for ’minoritets diskriminering’ i tillegg til å være anmeldt til justisdepartementet for et svindelforsøk, alt fra samme kant.

zima

Etter en grundig omgang med berørte instanser ble alle injurierende anklager avfeiet i sin helhet. Men denne hendelsen hadde torpedert vår egen virksomhet i mer enn ett år!